FotoMuseum Magazine (obsc/fmm37 - jaargang 12 - maart 2007)
Tekst Saskia Ooms

De Tussenwerelden van Annelies de Mey

Koele scènes zijn het, die je onder de huid kruipen. Geen mens te bekennen. Annelies de Mey (°1959) fotografeert alledaagse locaties die ze transformeert tot een vreemde werkelijkheid. Speelterreinen, hekken, tuinen, binnenkamers... liggen er godverlaten bij en lijken zich hun functie niet langer te herinneren. Van de gesloten composities, de donkere tonen krijgen de beelden een beklijvende en theatrale kracht mee. En de objecten zelf geven niet zelden de indruk dat ze eigenlijk niet (langer) in het beeld thuishoren; wat soms aanleiding geeft tot absurde situaties. Enerzijds lijkt het alsof alles versteend raakte bij de opname, anderzijds zal zo’n plaats - eenmaal ze door deze fotografe in beeld werd gebracht – nooit meer dezelfde zijn.
Voor Annelies de Mey is fotografie aandacht besteden aan wat iedereen kent maar nauwelijks opmerkt. Zo toont ze tegelijk nuchter en in een treffende film noir-sfeer de ‘ware’ vervreemdende spanning van ordinaire locaties en banale situaties en slaagt ze erin veel meer te suggereren dan wat wij en passant vanuit onze ooghoek meepikken. Zou het kunnen dat we hier de verborgen geladenheid van een plek te zien krijgen? Soms? In elk geval maakt Annelies de Mey gebruik van fotografie om een beklijvende tussenwereld op te roepen, een schemerzone tussen ervaring en fictie. Haar beelden nodigen ons uit op te gaan in onze eigen verbeeldingswereld en naar deze plaatsen te kijken alsof we (ze) ‘voor het eerst zien’.

Annelies de Mey exposeerde in de Galerie van het FotoMuseum Provincie Antwerpen van 25 januari tot 25 februari 2007. In Contretype te Brussel stelt ze tentoon van 27 maart tot 20 mei 2007. Haar werk wordt vertegenwoordigd door Galerie Jan D’Haese te Gent.

Back